1 wizyta150 zł

Wizyta kontrolna – 80 zł

Wizyta on-line – 120 zł

Jadłospis – 150 zł

Jadłospis w wyjątkowych sytuacjach klinicznych – 200 zł